Satış ve Danışma Hattı: +90 326 755 31 08 - 755 78 78

Misyonumuz        Bilgiyi ve öğrenmeyi temel alarak, verileri paylaşan, değerlendiren, yeniliklere ve yaratıcılığa önem veren, iletişim kuran, fikirlerini ifade eden, tüm kaynaklarını verimli şekilde kullanarak topluma ve çevreye saygılı, duyarlı ilke ve özdeğerlerimize bağlı kalarak takım ruhu ile hedeflerimize ulaşmak temel görevimizdir.